Iemand die stemmen hoort in zijn hoofd, kan er veel baat bij hebben om een spelletje Wordfeud – de digitale variant van Scrabble – te spelen. Onderzoek laat zien dat de stemmen ‘zwijgen’ als de hersenen actief met taal bezig zijn. Games kunnen zo het leven van een patiënt enorm verlichten en passen bovendien perfect in een veranderende kijk op ziekte. 

Donderdag 16 april organiseerde de Kamer van Koophandel in het Amsterdamse Dauphine een seminar over ‘applied games en simulatie” in de gezondheidszorg. Een van de sprekers op het seminar was Eddo Velders, programmamanager innovatie bij GGZ-instelling Parnassia. Parnassia is een van vele zorginstellingen in Nederland die actief bezig is met het ontwikkelen van eHealth-toepassingen in de zorg. Zo ontwikkelde Parnassia samen met de TU Delft,  Reframing Studio en andere betrokkenen de app Temstem.

Velders begon zijn presentatie met te wijzen op de verschuiving in de wijze waarop we tegenwoordig aankijken tegen ziekte. De nadruk in de behandeling komt in navolging van arts-onderzoeker Machteld Huber steeds meer te liggen op het omgaan en het managen van de tekortkomingen van de patiënt dan op het ‘genezen’. Games passen perfect in die trend.

Iemand met straatangst kan er veel baat bij hebben eerst in en virtuele omgeving te oefenen voor hij weer naar buiten gaat.

De patiënt die baat heeft bij het spelen van een potje Wordfeud is een mooi voorbeeld van hoe gamining, gamifacation of hoe je het ook wilt noemen een patiënt op een praktische en eenvoudige manier helpt bij het aangenamer maken van zijn leven. Dat is ook precies de insteek die Parnassia kiest bij de toepassing van spelelementen in een behandeling, zegt Velders. De wensen en behoeften van de cliënten zijn leidend. ”Op basis van zijn behoeften zoeken we naar oplossingen.”

Zo kan iemand met straatangst er veel baat bij hebben om eerst samen met een hulpverlener in een virtual reality-omgeving te oefenen voor hij weer onder de mensen komt. Wat voelt hij als hij in de bus oogcontact maakt met iemand? Wat voor gedachten komen er dan bij hem op? Wat voor gedrag vertoont hij dan? Allemaal vragen die boven tafel komen komen als een cliënt samen met zijn therapeut in een virtuele wereld rondlopen.

Nieuwsgierig hoe dat er precies uitziet? Bekijk het filmpje op YouTube. Het is prachtig om te zien hoe een eenvoudig online virtueel simulatiespel iemand uit zijn offline isolement kan halen.