Nederlandse zorginstellingen maken meer en meer gebruik van social media als Facebook en Twitter. De recente veranderingen in de AWBZ en WMO maken de noodzaak via social media te communiceren alleen maar groter. Van cliënten tot vrijwilligers en de (lokale) politiek: zorginstellingen krijgen te maken met een steeds grotere verscheidenheid aan belanghebbenden met elk hun specifieke kenmerken.

Hoe hou je in je communicatie via social media rekening met al die verschillende doelgroepen? Hieronder een eenvoudige methode die we vaak in onze trainingen gebruiken om meer focus aan te brengen in je social media-aanpak:

Stap 1: Stel een lijst op van alle mogelijke betrokkenen

Schrijf de namen van alle mogelijk groepen en organisaties die van belang zijn voor je instelling op post-it stickers. Maak in deze fase nog geen onderscheid tussen wel/niet belangrijk of wel/niet relevant. Het gaat erom een zo uitgebreid mogelijk overzicht te krijgen met wie je als organisatie allemaal te maken hebt, zowel intern als extern. Bijvoorbeeld: klanten, familie, journalisten, buurtbewoners, stagiairs, vrijwilligers, medewerkers, management team, wethouders etc.

Niets vergeten? Check aan het eind of je geen voordehandliggende groepen over het hoofd ziet.

Stap 2: Maak een logische indeling in doelgroepen

Welke groepen en organisaties uit stap 1 kun je samenvoegen? Maak een logische indeling in doelgroepen/categorieën door de post-its bij elkaar te zetten.

awbz-solidariteit3

Stap 3: Stel je top 5 van doelgroepen samen

Welke categorieën/doelgroepen zijn het belangrijkst voor je organisatie? Stel je top 5 samen door aan elke categorie een cijfer toe te kennen.

Stap 4: Bepaal per doelgroep je communicatiedoel

Bepaal nu voor elke categorie uit de top 5 wat je communicatiedoelen en –doelstellingen zijn: wat is met andere woorden je boodschap en wat wil je ermee bereiken? Vrijwilligers werven, vergt immers een heel andere aanpak dan bijvoorbeeld cliënten informeren of een wethouder op de hoogte houden.

Stap 5: Bedenk voor elke doelgroep hoe je die het best kunt aanspreken

Bedenk per doelgroep hoe je die het best zou kunnen bereiken. Beperk je niet tot social media, maar betrek ook nieuwsbrieven, folders ed. bij je overwegingen.

Stap 6: Maak een lijst met toekomstige evenementen en gebeurtenissen

Maak een lijst met alle mogelijke activiteiten en gebeurtenissen die op stapel staan – intern en extern – en die van belang zijn voor je zojuist geformuleerde doelgroepen. Het kan gaan om beleidszaken, open dagen, buurtbijeenkomsten, verkiezingen, zomerroosters enz. Bedenk alvast hoe je er aandacht aan kunt besteden. Schrijf die activiteiten op een tijdbalk.

Stap 7: Maak een planning wie wat doet

Maak aan de hand van de agenda een planning wie in je team precies wat gaat doen. Maak daarbij keuzes. Je kunt je tijd en aandacht beter richten op een paar grote campagnes, dan verspreiden over veel losse, op zichzelf staande gebeurtenissen. Heb oog voor de opbouw van je campagne. De kracht van communicatie zit hem in de herhaling. Probeer zoveel mogelijk te denken in termen van een lange termijn campagne.

Gefeliciteerd! Je hebt nu als team een contentagenda gemaakt met een helder overzicht van wie wanneer waarover gaat berichten!

Foto: Warren Rohner (Flickr)